Point de distribution & SIEGE

Collège Privé Le Lauréat Andrononobe

Analamahitsy Antananarivo

Point de Vente CENTRAL

Librairie LAUREAT : Tahala RARIHASINA

Analakely Antananarivo

Les Revendeurs Lauréat Agréés
(cliquer sur la Région pour zoomer)

Antso


Azafady indrindra tompoko, tsy fitia te-hiresaka ny toy izao akory :
Fa be loatra ny photocopie sy contrefaçon atao amin'ny boky eto amin'ny firenentsika indrindra fa ny Boky Fampianarana Lauréat - Ratsimaholy Francinet;

Ka efa nanomboka ny taona 2016 no miara-miasa akaiky amin'ny Fanjakana, Fitsarana, Ministera, Mpitandro filaminana, ireo Sampan-draharaha miaro ny Zon'ny Mpanoratra ary ny Mpanonta, Fikambanana samihafa ivondronan'ny Mpanoratra, Mpanonta boky ary Librairie (AEDIM, ALM, SYNAEL) ny Editions RATSIMAHOLY Lauréat amin'ny fanenjahana sy fanafoanana ireo mpanao hosoka manarena ny Nosy.

Maro dia maro ireo tratra am-bodiomby ary sarona mihitsy aza ny tambazotran'ireo mpanonta boky hosoka ka natolotra ny Fitsarana (pénal) izay nampihatra avy hatrany ny lalana manan-kery ary tsy vitsy ireo naiditra am-ponja sy voasazy mafy. Mitohy tsy mijanona izany ady atao amin'ny piraty izany.

Ka izay indrindra no isaorana lehibe fa mbola iantsoana hatrany ny fiaraha-miasa aminareo Mpianatra, Mpampianatra, Raiamandreny ary Sekoly. Raha vao mahita tranga hafahafa ianareo dia iangaviana indrindra hampandre eto amin'ny tranonkala ratsimaholy.com na amin'ny 0320402323 na amin'ny mailaka ed.laureat.ratsimaholy@gmail.com hahafahantsika mandray andraikitra avy hatrany. Aza misalasala maka sary sy porofo hafa (facture sns) ho entitsika hanamarinana ny tranga misy marina. Aza manahy: tsy misy arakaraka, misy valisoa.

Ny Point de Vente CENTRAL Tahala Rarihasina Analakely, Ny Siège Collège Lauréat Analamahitsy, ireo Commerciales Editions RATSIMAHOLY Lauréat (manana carte certifiée mazava) sy ireo Librairies ary Fivarotam-boky Revendeurs Agréés Editions RATSIMAHOLY Lauréat (misy plaque mazava) no hanjifantsika ireo boky Lauréat RATSIMAHOLY Francinet : Format 23cm sur 17cm, miloko ny fonony, papier journal ahitana impression mazava sy mahitsy tsara, misy prix mazava eo ivelany (mifanaraka Liste et prix ouvrages Lauréat eto) miaraka amin'ny tampon mivoitra misy logo "Editions RATSIMAHOLY Lauréat". Tsy azo amidy intsony ireo Boky Lauréat Ratsimaholy Francinet amin'ny format taloha. Tsy azo amidy eny amin'ny boky tonta sy ny mpivarotra amoron-dalana.

Isaorana eram-po, eram-tsaina ireo nifanome tanana amin'ny ady amin'ny hosoka hatreto, ho an'ny tombon-tsoa ambonin'ny Fanabeazana Malagasy.

Manao antso avo kosa ho anao afaka manome vaovao amin'ny faritra misy anao. Arovy ny bokintsika. TSY MISY ARAKARAKA. MISY VALISOA. Tatero ato amin'ny formulaire de contact eto ambany (miaraka amin'ny porofo raha azo atao tompoko) ny tranga hafahafa hitanao na 0320402323 na ed.laureat.ratsimaholy@gmail.com

Ho vatsy anie ny Boky!

==================================


Araka ny lalàna manan-kery laharana faha-94-036 tamin'ny 18-sept-1995;
Araka ireo Didy navoakan'ny Filohan'ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany Antananarivo laharana faha-509 tamin'ny 17-jan-2017 sy laharana faha-2866 tamin’ny 03-apr-2018;
Araka ny "poursuites judiciaires Ed° Ratsimaholy Lauréat contre Producteurs et Vendeurs de livres Lauréat contrefaits et Revendeurs non agréés" nanomboka ny taona 2016;
Araka ny fiarovana eo anivon'ny OMAPI sy ny OMDA;
Araka ny fiarovana ISBN eo anivon'ny AFNIL France;
- Tsy azo adika (copie) na alain-tahaka (plagiat) na ampahany aza
- Tsy azo amidy eny amin'ny boky tonta na eny amoron-dalana manerana ny Nosy
- Tsy azo amidy tsy nahazoana Accord de Revendeur Agréé (CGPR)
- Tsy azo atonta na atao photocopie na ampahany aza
- Tsy azo scanner-na na atao en ligne.
Enjehina araka ny lalana manan-kery izay mandika izany.

Formulaire de contact


Prix Ouvrages Scolaires Ratsimaholy Lauréat

Le Lauréat du CEPE 2018 Sujets (15.000Ar)
Le Lauréat du CEPE 2018 Corrigés (10.000Ar)
LauréatTANTARA7 (15.000Ar)
LauréatTANTARA8 (12.000Ar)
Le Lauréat du CEPE 2018 Sujets (15.000Ar)
Le Lauréat du CEPE 2018 Corrigés (10.000Ar)
LauréatTANTARA7 (15.000Ar) LauréatTANTARA8 (12.000Ar)
Le Lauréat du CEPE 2018 Sujets (15.000Ar)
Le Lauréat du CEPE 2018 Corrigés (10.000Ar)
LauréatTANTARA7 (15.000Ar)
LauréatTANTARA8 (12.000Ar)
Le Lauréat du CEPE 2018 Sujets (15.000Ar)
Le Lauréat du CEPE 2018 Corrigés (10.000Ar)
LauréatTANTARA7 (15.000Ar) LauréatTANTARA8 (12.000Ar)
Le Lauréat du CEPE 2018 Sujets (15.000Ar)
Le Lauréat du CEPE 2018 Corrigés (10.000Ar)
LauréatTANTARA7 (15.000Ar)
LauréatTANTARA8 (12.000Ar)
Le Lauréat du CEPE 2018 Sujets (15.000Ar)
Le Lauréat du CEPE 2018 Corrigés (10.000Ar)
LauréatTANTARA7 (15.000Ar) LauréatTANTARA8 (12.000Ar)
Le Lauréat du CEPE 2018 Corrigés (10.000Ar)
LauréatTANTARA7 (15.000Ar) LauréatTANTARA8 (12.000Ar)
Le Lauréat du CEPE 2018 Sujets (15.000Ar)
Le Lauréat du CEPE 2018 Corrigés (10.000Ar)
LauréatTANTARA7 (15.000Ar)
LauréatTANTARA8 (12.000Ar)
Le Lauréat du CEPE 2018 Sujets (15.000Ar)
Le Lauréat du CEPE 2018 Corrigés (10.000Ar)
LauréatTANTARA7 (15.000Ar) LauréatTANTARA8 (12.000Ar)